Besök av domare

Tuomarivierailu mv

Internationella gäster på byrån

Senaste veckan hade byrån äran att arrangera en tillställning där det deltog gäster från utlandet. Domarna Andreea Vernea från Rumänien och Klaudia Aksamit från Polen besökte Finland under två veckor som del av deras utbytesprogram inom det europeiska rättsväsendet. 

Som en del av deras utbytesprogram besökte de vår byrå. Under besöket förde vi intressanta diskussioner om likheter och skillnader mellan våra respektive länders rättssystem. Bl.a. konstaterade vi att möjligheten att arbeta på distans inom vårt verksamhetsområde utvecklats i bra fart under de senaste åren. Besökarna deltog också på en brottmålshandläggning, och i den efterföljande diskussionen blev det klart att det även finns olikheter i hur våra länder handlägger sådana ärenden. Vi uppskattade stort att få ta del av besökarnas feedback.  

Vi tackar domarna Vernea och Aksamit för deras besök och önskar dem all lycka i deras fortsatta karriärer. Med hopp om att träffas igen någon gång i framtiden.