Hur delas egendomen vid en skilsmässa?

Vid skilsmässa har båda parterna i allmänhet automatiskt rätt till hälften av det som finns i boet, oavsett vem som har köpt, ärvt eller på annat sätt fått egendomen från början. Detta kallas också giftorätt.

Ett undantag är om makarna har ingått ett äktenskapsförord, vilket då inverkar på giftorätten. Genom att utesluta giftorätten kan man även inverka på storleken av det arv som arvingarna får. Det finns även andra undantagsregler gällande delningen av egendomen.