Hur ska jag göra om jag har en fordran mot ett företag som försatts i konkurs?

Om du har en fordran emot ett företag som gått i konkurs ska du anmäla din fordran till boförvaltaren för konkursboet. Det är viktigt att man så fort som man får vetskap om konkursen kontaktar boförvaltaren.

Du kan till exempel ringa tingsrätten på bolagets hemort för att utreda vem som är boförvaltare. Från boförvaltaren får du även uppgifter om en eventuell konkursövervakning.