Kan man vägra vittna i ett brottmål?

Det finska rättssystemet utgår från tanken att det är en medborgerlig skyldighet att vittna i ett brottmål om man har sådan information som kan ha inverkan på ärendet. Av denna orsak har myndigheterna rätt att kräva att man som vittne inställer sig till handläggningen. Om personen är rädd för att vittna i ärendet kan detta enligt prövning beaktas till exempel genom att vittnet får ett skyddat vittnesbås.