Vad betyder företagssanering?

Företagssanering är en process där man försöker hjälpa ett företag som är i ekonomiska svårigheter. Avsikten är att rädda företaget från konkurs. Under processens gång undersöker man företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet – genom att försöka hitta olika lösningar för att förbättra verksamhetens lönsamhet och för att minska på skuldbördan med hjälp av ett betalningsprogram. Du kan läsa mer om ämnet här.