Vad ska jag göra om jag fått en stämningsansökan?

När du delgivits en stämningsansökan uppmanas du att ge ditt svaromål. Speciellt om du bestrider stämningen är det orsak att kontakta ett juridiskt ombud för att framställa grunderna och bevisningen för bestridandet.