Vem ansvarar för skicket på en hyresbostad?

Lägenheten ska när hyresförhållandet börjar och medan det pågår vara i ett sådant skick som hyresgästen med beaktande av lägenhetens ålder, nivån på områdets övriga lägenheter och övriga lokala förhållanden rimligtvis kan kräva, om inte något annat har avtalats om skicket. Utan uttryckligt avtal om hyresgästens ansvar för hyresbostads skick, ligger det ansvaret på hyresvärden.

Hyresgästen är ändå skyldig att vårda lägenheten omsorgsfullt och blir skyldig att ersätta hyresvärden för sådan skada som han eller hon genom misskötsel orsakar i lägenheten. Sedvanligt slitage som beror på att lägenheten används för det ändamål som man kommit överens om i hyresavtalet är däremot inte något som hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för. Sådant slitage är till exempel slitage på plastmatta eller hål som uppkommit i väggen då tavlor hängts upp.