Vem gör upp en bouppteckning?

Bouppteckningsskyldigheten ligger hos den som har boet i sin vård. Det brukar i praktiken betyda att en eventuell maka eller sambo eller något av barnen antingen själva kallar till bouppteckningsförrättning eller lämnar över ärendet till en sakkunnig som sköter det. Boets egendom uppges av en person som känner till det och värderingen av boet ska skötas av två gode män, varav den ena ofta är en jurist.