Anna Harkkila och Oskar Sundback

Företagarbesiktning

Har du någon gång funderat på hur din personliga livssituation kan påverka ditt företag? Vad händer med ditt företag om du skiljer dig?

Det här är viktiga frågor som företagare ändå inte funderar på varje dag. Våra advokater har under årens lopp stött på många familjeproblem i samband med skilsmässor, konkurser och arvstvister. De flesta bekymmer kunde ha lösts på förhand med goda juridiska råd. Därför utvecklade vi en helt ny tjänst för företagare – företagarbesiktning. 

År 2019 fanns det över 290 000 stycken registrerade företag i Finland, varav 93 % var mikroföretag – det vill säga företag där antalet anställda är under 10 stycken personer. Med andra ord är Finland småföretagarens land och trenden ser ut att fortsätta i samma riktning.

Källa: Yrittäjät.fi

Vad betyder företagarbesiktning?

Vår företagarbesiktning är speciellt utvecklad för företagare som verkar inom små och medelstora företag. Avsikten är att säkerställa att du som företagare är medveten om hur olika personliga livssituationer kan påverka företagets situation. Genom företagarbesiktningen får du både kunskap och verktyg för att preventivt kunna planera din och företagets framtid – även i tider av förändring.

Vad företagarbesiktningen omfattar:

 1. Ett kostnadsfritt 30-60 minuters konsultationsmöte med en av våra jurister. Mötet kan ordnas på distans eller på plats i våra kontorsutrymmen, beroende på vad du föredrar.

 2. Under konsultationsmötet kartlägger vår jurist din juridiska situation i företagarrollen. Kartläggningen innefattar bland annat följande delområden:
  • äktenskapsförordets inverkan på företagets tillgångar
  • planering av arv och generationsväxling
  • företagarens ansvar för bolagets skulder
  • hur eventuell framtida arbetsoförmåga inverkar på företaget
  • beskattning av företagsinkomsten (lön, dividend eller privatuttag)
  • företagets försäkringsskydd gällande eventuella rättstvister
  • bolagets interna avtal (till exempel delägaravtal)

 3. Vår jurist ger rekommendationer på konkreta följdåtgärder. Om företagaren önskar vidta de föreslagna åtgärderna, utför vi dem enligt normal timtaxa. Vår prislista hittar du här.