Företagssanering

Företagssanering är ett humant och klokt alternativ till dig som kan stå inför konkurs, men det kräver också en hel del tålamod.

Med företagssanering vill vi trygga förutsättningarna för en fortsatt verksamhet genom att göra de förändringar som behövs och reglera skulderna på ett kontrollerat sätt. 

Den praktiska biten kring företagssanering

För att göra en ansökan om sanering som uppfyller kraven och samtidigt maximera möjligheterna att få en sanering beviljad, rekommenderar vi alltid att en expert anlitas. Om domstolen sedan godkänner ansökan förordnas samtidigt en utredare som skall uppgöra ett förslag till saneringsprogram. Domstolen beslutar senare om saneringsprogrammet kan godkännas. Om företaget inte lyckas följa programmet avbryts saneringsprocessen, oftast med en konkurs som följd.

Centrala begrepp i företagssanering:

  • Utredare: en sakkunnig som blivit förordnad av tingsrätten för att uppgöra en förteckning över företagets tillgångar, skulder och övriga förpliktelser. Utöver det gör utredaren ett förslag till saneringsprogram och övervakar företagets verksamhet under saneringsprocessen.
  • Saneringsprogram: en utredning över tillgångar och skulder, samt företagets verksamhet. Saneringsprogrammet tar också ställning till företagets framtidsutsikter. Målet är att företaget kan fortsätta och att en del av företagets skulder betalas till fordringsägarna. 

Om ett saneringsprogram är bra utformat och följs omsorgsfullt, har företaget stora chanser att kunna fortsätta sin verksamhet och undvika konkurs. 

Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor kring ämnet – vi har över 20 års erfarenhet av både företagssaneringar och konkurser.