Juridiska dokument i skick

Juridiska dokument

Har du tänkt på vilka juridiska dokument som behövs om du skulle insjukna allvarligt?

Att få en cancerdiagnos påverkar förutom den insjuknade även den insjuknades partner och familj. Vilka verktyg finns för att hantera diagnosen obotlig cancer?

Österbottens Cancerförening ordnade denna vecka en svenskspråkig parkurs för patienter med obotlig cancer och deras närstående. Vår advokat Sabina Saramo-Kuusisaari föreläste under måndagens kursdag om tagande av arv, givande av gåva och uppgörande av testamente. Dessutom diskuterades både intressebevakning och intressebevakningsfullmakter ingående. Motsvarande kurs ordnas på finska i månadsskiftet augusti/september 2022. Även då kommer deltagarna få möjligheten att ta del av viktig juridisk information genom Anna Harkkilas föreläsning. Mera information om den finskspråkiga kursen fås via Cancerföreningen.