Köpvittne

näsman & båsk penna i handen

Vår byrå erbjuder köpvittnen

Vår byrå sköter allt tillhörande fastighetsöverlåtelser från början till slut, eftersom våra jurister Anna och Frida även är köpvittnen förordnade av Lantmäteriverket. De kan bestyrka fastighetsöverlåtelser på finska, svenska eller engelska. För köpvittnestjänster kan ni kontakta dem per e-post anna.harkkila@nasmanbask.fi eller frida.storgeust@nasmanbask.fi, och per telefon 040-566 4400 (Anna) eller 050-308 1888 (Frida).