Näsman & Båsk inleder samarbete med Österbottens Cancerförening

Samarbete med Österbottens Cancerföreningns

Juridiska tjänster till cancerföreningens medlemmar

För drygt ett år sedan besökte advokat Sabina Saramo-Kuusisaari Vasa centralsjukhus med uppdrag att föreläsa om vardagsjuridik på sjukhusets regionala palliativa utbildningsdag. Under lunchen efter föreläsningen hade Sabina förmånen att diskutera med onkologiska enhetens avdelningsöverläkare Heidi Bengts. Bengts berättade att patienter ofta har frågor som berör testamente och övrig planering inför livets slutskede. Bengts berättade att hon och hennes kollegor inte känner att de har verktyg för att kunna hjälpa patienterna i dessa frågor och att det därför skulle finnas ett starkt behov att möta både från patienters och sjukvårdpersonalens sida. Lunchdiskussionen fortsatte som e-postkorrespondens och snart fanns även Österbottens Cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta med i diskussionerna. Tankar på samarbete hade väckts.

Vår byrå erbjuder juridiska tjänster till cancerföreningens medlemmar

Denna höst är vi glada att berätta att Österbottens Cancerförening lanserar en ny juridisk tjänst tillsammans med Advokatbyrå Näsman & Båsk. Syftet med den nya tjänsten är att möta det behov av juridisk konsultation som sjukvårdpersonal konstaterat i sitt arbete med patienter i livets slutskede.

De juridiska tjänsterna inom samarbetet erbjuds som en medlemsförmån till Cancerföreningens medlemmar. Medlemsförmånen inkluderar en 15–30 min. lång kostnadsfri konsultation med någon av Advokatbyrå Näsman & Båsks jurister. Under konsultationen kartläggs den enskilda personens situation gällande t.ex. arvsfrågor och intressebevakning. Såvida det vid konsultationen framkommer att det finns ett behov för uppgörande av någon juridisk handling, erbjuder Advokatbyrå Näsman & Båsks jurister Cancerföreningens medlemmar denna tjänst till ett reducerat pris enligt skilt utformad prislista. Vid eventuella mera komplicerade fall, kommer juristen skilt överens om priset direkt med klienten.

Hur får jag tillgång till de juridiska tjänsterna?

Tillgången till tjänsterna koordineras via Cancerföreningen. Vid intresse för att använda sig av medlemsförmånen tar medlemmen kontakt med Cancerföreningen som vidarebefordrar medlemmens kontaktuppgifter till Näsman & Båsk. Näsman & Båsk kontaktar sedan medlemmen för överenskommelse om tidpunkt för den kostnadsfria konsultationen. Konsultationen kan hållas genom ett personligt möte, som ett videomöte eller per telefon. De personliga mötena hålls som utgångspunkt på Näsman & Båsks verksamhetsställe i Vasa, men kan även vid behov hållas i Cancerföreningens utrymmen. Vid behov är även enskilda sjukhusbesök vid Vasa Centralsjukhus möjligt.

I framtiden är det även möjligt att det ordnas s.k. rådgivningsdagar i Cancerföreningens utrymmen. Då kan en medlem boka in en konsultationstid under den ifrågavarande dagen.

Informationstillfälle

Österbottens Cancerförening och Advokatbyrå Näsman & Båsk håller ett gemensamt informationstillfälle om den nya tjänsten under två tillfällen i Vasa under hösten 2021:

  • torsdag 7.10. kl. 18:30 i Vasa stadsbiblioteks Drama-sal (på svenska)
  • torsdag 4.11. kl. 18:00 i Original Sokos Hotel Vaakuna (på finska)

Under informationstillfället håller även advokat Sabina Saramo-Kuusisaari en inledande föreläsning om vardagsjuridik.

Välkomna att träffa oss och få mera information om vårt samarbete!

Mera information:

Advokat Sabina Saramo-Kuusisaari, tel. (06) 356 5613

Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151