Näsman & Båsk lanserar ny produkt: företagarbesiktning

decor

”Företagarbesiktning” är Advokatbyrå Näsman & Båsks nyaste produkt. Tjänsten är speciellt utvecklad för företagare som verkar inom små och medelstora företag.

Avsikten är att genom denna tjänst säkerställa att företagaren är medveten om hur olika personliga livssituationer även kan påverka företagets situation. Genom vår företagarbesiktning ges företagaren både kunskap och verktyg för att preventivt kunna planera sitt eget och sitt företags livskraft även i tid av förändring.

Anna Harkkila och Oskar Sundback

Vad går en företagarbesiktning ut på?

Företagarbesiktningen innefattar ett gratis konsultationsmöte på ca 30–60 minuter där en av våra jurister kartlägger företagarens juridiska situation. Efter att företagarens nuvarande juridiska situation har kartlagts, ger juristen en rekommendation på konkreta åtgärder som företagaren bör överväga för att undvika större juridiska fallgropar i framtiden.

Du kan läsa mer om tjänsten här.