Nytt förtroendeuppdrag

Björn Båsk

Björn Båsk har valts till Advokatförbundets expertgrupp

Advokatförbundets styrelse har på sitt möte 15.10.2021 utnämnt byråns advokat Björn Båsk till ny medlem av expertgruppen för civilprocessrätt. Expertgrupperna förbereder förbundets rättspolitiska utlåtanden inom respektive rättsområde, och gruppernas medlemmar kallas ofta till riksdagen för att höras inför lagstiftningsprojekt.