Prislista

Prislista för vissa juridiska dokument (inkl.moms 24%)

Intressebevakningsfullmaktfrån 250,00 €
Två intressebevakningsfullmakter samtidigtfrån 400,00 €
Äktenskapsförordfrån 280,00 € + reg. avgift
Testamentefrån 400,00 €
Köpebrevfrån 400,00 €
Gåvobrev för lösörefrån 400,00 €
Fastighetsgåvobrevfrån 450,00 €
Fastighetsköpebrevfrån 500,00 €

Om arvodet enligt tidsåtgång överstiger ovannämnda minimipriser, faktureras uppdraget enligt tidsåtgången.

Till dessa priser tillkommer kostnader såsom köpvittnesarvode, kostnader för lagfartsbevis mm.

Timdebitering (inklusive moms 24%)

Advokat Christian Näsman372,00 €/h
Advokat Björn Båsk 310,00 €/h
Advokat Oskar Sundback285,20 €/h
Jurist Anna Harkkila248,00 €/h
Jurist Frida Storgeust248,00 €/h
Sekreterare / Assistent 124,00 €/h
Juridikstuderande 148,80 €/h

Har du rättskyddsförsäkring?

En rättsskyddsförsäkring kan täcka en stor del av kostnaderna i både civil- och brottmålsprocesser. Därför är det alltid värt att kolla upp med ditt försäkringsbolag ifall en rättsskyddsförsäkring är inkluderad i din hemförsäkring.

Asianajaja Oskar Sundback & asianajaja Christian Näsman

Vill du ha en prisuppskattning?

Ibland kan det vara svårt att själv uppskatta hur brett ett ärende kan vara. Kontakta oss för att få en uppskattning på vilka kostnader det kan röra sig om.