möte

Samboförhållande

Hur skiljer sig ett samboförhållande från ett äktenskap?

För sambor tillämpas lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll, förutsatt att de har bott ihop i minst fem år eller har ett gemensamt barn eller vårdnad om ett barn. Sambor kan även avtala om ägandeförhållandena genom att uppgöra ett samboavtal. En sambo har enligt lagen rätt att kräva åtskiljande av egendomen då samboförhållandet upphör.

Utgångspunkten är att vardera sambon behåller sin egendom, men en sambo kan i vissa fall ha rätt till gottgörelse – till exempel om man amorterat på den andras lån eller skött gemensamma barn när den andra sambon har förvärvsarbetat.

Vad menas med samboavtal?

Samboende personer kan ingå avtal i preventivt syfte ifall förhållandet skulle ta slut. I ett sådant avtal kan man till exempel precisera;

  • vilken egendom som omfattas av avtalet
  • avtala om vilken egendom som parterna äger och i hur stora andelar
  • vilka principer som skall iakttas vid delningen av egendomen och andra detaljer. 

Ett samboavtal är formfritt, vilket betyder att det inte i lagen finns några särskilda bestämmelser för hur avtalet ska göras. Det kan ändå rekommenderas att avtalet uppgörs i skriftlig form och att två ojäviga personer bestyrker avtalet.

Ta kontakt

Vänligen lämna ditt meddelande nedan, så kontaktar vi dig inom kort.