handskakning N&B

Arbetsgivare

Som arbetsgivare tar du troligtvis beslut på daglig basis som berör dina anställda – med hjälp av vår expertis kan du vara trygg i att besluten är de rätta och i enlighet med lagen.

Arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden regleras av arbetsavtal, lagen om arbetsavtal och oftast också av allmängiltiga kollektivavtal. Som arbetsgivare gäller det att följa dessa bestämmelser för att slippa skadestånd eller till och med straff. Det samma reglerna om arbetarskydd.

Uppsägning

Arbetsavtal kan vanligtvis endast sägas upp av vägande skäl – särskilt om det innefattar skäl som beror på den anställda. Andra grunder för uppsägning kan vara ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Frågor som berör uppsägning kan ofta tolkas på väldigt varierande sätt. Därför är det värt att konsultera en sakkunnig, för att försäkra sig om att man som arbetsgivare är medveten om alla detaljer i det specifika fallet.

Tvister

Då och då uppstår det tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan handla om allt från specifika arbetsförhållanden till villkoren för kollektivavtalet. Det bästa sättet att lösa en tvist är genom förhandling, för då undviker man en kostsam domstolsprocess.