Hur påverkas arbetstagaren av ett kollektivavtal?

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan arbetsavtalet inte innehålla mindre förmånliga villkor än det som bestämts i kollektivavtalet. Dock kan man i arbetsavtalet ta in villkor som är bättre för arbetstagaren än det som bestämts i kollektivavtalet.