Vardagsjuridik i olika livsskeden

Frida1

Frida Storgeust håller föreläsning vid Korsholms Vuxeninstitut 26.10.2023. På föreläsningen kommer hon att berätta om de viktigaste juridiska frågorna som gäller familjelivet samt om olika juridiska dokument såsom testamente, intressebevakningsfullmakt och äktenskapsförord.

Läs mera här