När får arbetsgivaren häva ett arbetsavtal?

Om arbetstagaren gjort sig skyldig till grov försummelse eller misskötsel av arbetsuppgifterna kan ett arbetsavtal undantagsvis upplösas genom hävning. Då upphör arbetsavtalet att gälla omedelbart utan att uppsägningstiden iakttas. Rätten att häva ett arbetsavtal förutsätter ett så vägande skäl att det inte kan krävas av parten som hävt avtalet att fortsätta avtalsförhållandet ens för den tid som uppsägningstiden varar.