Vems är ansvaret för dolda fel i en gammal fastighet?

Säljaren är alltid ansvarig för dolda fel (sådana fel som finns i byggnaden, men ingendera parten vet om). Efter köpet av fastighet kan köparen ännu i fem år framställa krav på grund av dolda fel. Köparen är ändå skyldig att reklamera för dolt fel i byggnaderna så snart som möjligt efter att ett fel har upptäckts. Dessutom måste givetvis köparen kunna visa att felen funnits i byggnaderna vid köptillfället. Detta görs oftast genom fuktgranskning och materialprover som visar hur länge byggnaderna har varit fuktskadade.

Det kan därför rekommenderas att säljarna tar en försäkring som täcker eventuella dolda fel.