marble N&B

Konkurser

Betalningsoförmåga och konkurs är också naturliga delar av företagandet och ibland kan företagets verksamhet inte fortsätta – av en eller annan orsak.

Konkurs

När ett företag inte längre har betalningsförmåga kan det sökas i konkurs av bolagets ansvarspersoner eller andra parter som företaget står i skuld till. En kontrollerad konkursprocess är alltid bättre än en okontrollerad, och en konkurs är heller inget att skämmas över.

Företagssanering

I praktiken betyder företagssanering att man tryggar verksamheten genom att reglera skulderna på ett kontrollerat sätt. För att en sanering ska beviljas av domstolen måste man visa att verksamheten verkligen klarar av ett saneringsförfarande, med andra ord att verksamheten är lönsam eller att den kan göras lönsam.