Coronauppdatering

Näsman & Båsk

Världen har inte sett riktigt normal ut under denna vår och mångas vardag har förändrats. Här på Näsman & Båsk flyter arbetet trots allt på i relativ normal ordning. Våra medarbetare jobbar delvis på det fysiska kontoret och delvis på distans. Vi har strikta order om att inte vistas på kontoret om något förkylningssymptom finns. Då sköter den halvkrassliga sitt arbete på distans.

Byråns sammanhållning är stark och den sociala biten får föda vid våra gemensamma lunchpauser i byråns kök. Den som inte är på kontoret kan delta i lunchsamtalen via video. Diskussionerna kan ibland gå heta kring vem som har den bästa lunchen med sig just den dagen.

Nya metoder i bruk

I klientkontakter har vi fått utveckla nya metoder. Samtliga fysiska möten är tillsvidare avbokade. Istället håller vi möten på distans genom hederlig telefonkontakt eller via videokonferenser. Vi upplever att detta fungerat bra och tackar våra klienter för deras förståelse och anpassningsförmåga.

Ärenden som kräver domstolsbehandling har tyvärr fått lida då många handläggningar ställts in och skjutits upp på obestämd tid. Alla är dock medvetna om att situationen vi lever i idag är övergående och att samhället i sakta mån kommer att återgå till det normala. I väntan på detta krävs tålamod och samarbetsförmåga för att hålla våra medmänniskor och oss själva säkra.

Trots de yttre omständigheterna är vi på Näsman & Båsk anträffbara på normalt sätt per telefon och e-post. Tveka inte att ta kontakt för rådgivning kring ärenden som berör coronasituationen eller i andra ärenden. Vi finns här för att hjälpa!