Vi välkomnar vår nya arbetstagare

Riina Rönty

Vårt team har idag förstärkts med Riina Rönty. Riina kommer att assistera våra jurister i det dagliga arbetet och kommer även att fungera som den första kontakten för våra klienter.

Riina har tidigare arbetat vid rättshjälpsbyrån, på tingsrätten och vid polisens tillståndsövervakning.

Vi önskar Riina välkommen till vår arbetsgemenskap!