Nya partner på Näsman & Båsk

Asianajotoimisto Näsman & Båsk partners

Advokaterna Sabina Saramo och Oskar Sundback är nya partner på Advokatbyrå Näsman & Båsk, vilket betyder att de deltar i byråns ledning tillsammans med advokaterna och partnerna Christian Näsman och Björn Båsk.

Vi är glada över att ha två unga och skickliga advokater som har tagit till sig advokatyrkets höga krav på etik. Båda är driftiga och tillför företaget ny kompetens. Sabina är specialist på arbetsrätt och förvaltningsrätt, medan Oskar har specialkompetens i företagsrättsliga frågor, säger byråns grundare Christian Näsman.

20-årsjubilerande Näsman & Båsk har i dag 9-10 anställda, varav fem är jurister. Det innebär att byrån har vuxit till den största advokatbyrån i landskapet Österbotten och siktet är inställt på fortsatt tillväxt.

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab registrerades som advokatbyrå för 20 år sedan. Innan dess hade företaget erbjudit juridiska tjänster med hjälp av en dator i ett av barnens rum hemma hos Christian och Maarit Näsman. I dag är Christian Näsman en av Österbottens mest ansedda advokater i civilrättsliga ärenden. Björn Båsk blev delägare 2009. Han ansvarar för byråns insolvensverksamhet, och anlitas bland annat för krävande konkursförvaltaruppdrag.

Konstant utveckling – det som präglat verksamheten genom åren

Näsman & Båsk har genom åren profilerat sig som en modern advokatbyrå som ständigt utvecklar tjänsteutbudet och utbildar sin personal. Just nu präglas utvecklingen av att distansarbete och digitalisering blir allt viktigare också för advokater.

– Viktigast är fortfarande klienternas intressen. De skall både få bra betjäning och bästa möjliga juridiska kompetens till sitt förfogande, säger Björn Båsk.

De nya partnerna har viktiga roller i att utveckla Advokatbyrå Näsman & Båsk. Oskar Sundback ansvarar för Företagarbesiktningen, byråns nya tjänst för företagare, medan Sabina Saramo utvecklar byråns digitala marknadsföring och sättet att erbjuda advokattjänster i framtiden.