FAQ

Tältä sivulta löydät vastaukset asiakkaiden esittämiin yleisimpiin kysymyksiin.

Asuminen

Myyjä on aina vastuussa piilevistä virheistä (sellaisista, joita rakennuksesta löytyy, mutta joista kumpikaan osapuoli ei ole ollut tietoinen). Kiinteistön ostajalla on kaupanteon ajankohdasta viisi vuotta aikaa esittää vaatimuksia piilevistä virheistä, mutta hänen täytyy reklamoida virheestä mahdollisimman pian, kun se on huomattu. Lisäksi vaaditaan, että virheet ovat olleet olemassa jo kaupantekohetkellä. Tämä näytetään useimmiten kosteuskartoitusten ja materiaalinäytteiden avulla, jolloin voidaan nähdä, kuinka kauan rakennuksissa on ollut vaurio.

Siksi onkin suositeltavaa, että myyjä ottaa vakuutuksen, joka kattaa mahdolliset piilevät virheet.

Kun vuokralainen irtisanoo vuokra-asunnon, on irtisanomisaika yksi (1) kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty, ellei ole sovittu muuta. Sopimusehto, joka pidentää vuokralaisen irtisanomisaikaa, on pätemätön ja siksi ilman vaikutusta. Vuokra maksetaan vielä irtisanomiskuukauden ajalta.

Asuinhuoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, mikäli vuokranantaja ja vuokralainen eivät muuta ole huoneiston kunnosta sopineet. Ilman nimenomaista sopimusta vuokralaisen vastuusta vuokra-asunnon kunnosta, on vastuu siitä vuokranantajalla.

Vuokralaisen velvollisuutena on kuitenkin pitää asunto hyvässä kunnossa, ja hänen on korvattava vuokranantajalle vahingot, jotka hän huolimattomuudellaan aiheuttaa asunnossa. Asunnon tavanomaisesta kulumisesta, kun asuntoa käytetään vuokrasopimuksessa sovittuun tarkoitukseen, ei vuokralaiselle tule korvausvelvollisuutta. Tavanomaiseen kulumiseen lasketaan muun muassa muovimaton kuluminen tai reikä seinässä, joka on tullut taulun ripustamisesta.

AA-patsas (2)