FAQ

Tältä sivulta löydät vastaukset asiakkaiden esittämiin yleisimpiin kysymyksiin.

Perintö & testamentti

Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuinka omaisuus jaetaan, voidaan vainajan kotipaikan käräjäoikeudelta hakea pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Perunkirjoitusvelvollisuus on sillä henkilöllä, joka on hoitanut kuolinpesän asioita. Usein pesänilmoittajana toimii käytännössä joko vainajan puoliso tai lapsi, joka voi joko itse laatia perukirjan tai antaa sen asiantuntijan hoidettavaksi. Pesänilmoittajan tulee ilmoittaa pesän tiedot parhaan tietonsa mukaan. Näiden tietojen mukaan perukirjan uskotut miehet, joista toinen on yleensä juristi, arvioivat omaisuuden arvon.

Testamentin tulee olla sinun omakätisesti allekirjoittama kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajat eivät saa olla sukulaisiasi eikä todistajana oleva henkilö saa muutenkaan vaikuttaa testamentin sisältöön. Todistajien pitää tietää, että he todistavat testamentin allekirjoittamisen, mutta sinun ei kuitenkaan tarvitse paljastaa heille testamentin sisältöä.

Koska testamentin muotovaatimukset ovat erittäin tiukat ja testamentin sisällön tulkinta on usein oikeudellisesti vaativaa, on aina syytä antaa testamentin laatiminen asiantuntijan hoidettavaksi.

Säilytä testamenttiasi muiden arvopapereidesi kanssa jossakin turvallisessa paikassa esimerkiksi pankin tallelokerossa.

Jos haluaa määrätä omaisuuden jakautumisesta perillisten kesken toisin kuin laissa määrätään, pitää tehdä testamentti. Testamentin tarkoituksena on, että omaisuus jaetaan niin kuin testamentin tekijä itse parhaaksi näkee. Jos taas halutaan, että kukin lapsi saa yhtä ison osan kaikesta omaisuudesta, testamenttia ei tältä osin tarvita.

AA-patsas (2)