FAQ

Tältä sivulta löydät vastaukset asiakkaiden esittämiin yleisimpiin kysymyksiin.

Työ

Mikäli työnantajaa sitoo jokin työehtosopimus, ei työsopimus voi sisältää epäedullisempia ehtoja kuin ne, mitä työehtosopimuksessa määrätään. Työsopimuksella voidaan kuitenkin sopia työntekijälle työehtosopimusta parempia työehtoja.

Mikäli työntekijä on syyllistynyt erittäin suureen laiminlyöntiin tai on muuten rikkonut työsopimusvelvoitettaan vakavasti, voidaan työsopimus poikkeuksellisesti päättää purkamisella. Siinä tapauksessa työsopimus lakkaa välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteen purkaminen vaatii niin painavia syitä, ettei silloin voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa työsopimuksen, tulee työnantajan antaa työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi ja kertoa tälle syy irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen.

Työnantajan tulee ennen työsuhteen irtisanomista niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ilmoittaa työntekijälle irtisanomisen syyt sekä ohjeistaa työntekijää työvoimatoimiston tarjoamista työllistämispalveluista. Työnantaja voi joutua maksamaan työntekijälle korvausta laittomasti puretusta työsopimuksesta.

Työsopimus voidaan solmia sekä kirjallisesti että suullisesti, mutta kirjallinen työsopimus tuo useita etuja molemmille osapuolille. Kirjallisen sopimuksen avulla on helpompi jälkeenpäin todeta, mistä on sovittu. Kirjallinen työsopimus on myös vakavasti otettavan työnantajan merkki.

Kun työnantaja suunnittelee työsopimuksen sisältöä, hänen tulee ottaa huomioon ainakin työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja alan työehtosopimus pohjaksi. Työnantajaa sitovat monet ehdot, joista ei voi vapaasti päättää.

AA-patsas (2)