FAQ

Tältä sivulta löydät vastaukset asiakkaiden esittämiin yleisimpiin kysymyksiin.

Oikeudenkäynti

Kun olet saanut tiedoksi haastehakemuksen, kehotetaan sinua vastaajana antamaan siihen vastine. Erityisesti silloin, jos haluat kiistää haastehakemuksen, on syytä ottaa yhteyttä oikeudelliseen asiamieheen, jotta hän voi laatia kiistämisen perusteet ja ilmoittaa todisteet.

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä todistaminen rikosasiassa on kansalaisvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä, jos henkilöllä on sellaista tietoa, joka voi vaikuttaa asiaan. Siitä syystä viranomaisilla on oikeus vaatia, että todistaja saapuu paikalle asian käsittelyyn. Jos henkilö pelkää todistaa oikeudessa, voidaan harkinnan mukaan järjestää todistajan kuuleminen siten, ettei syytetty näe todistajaa.

Jos joudut rikoksen uhriksi, sinulla on aina oikeus vahingonkorvaukseen syntyneistä esine- ja henkilövahingoista. Nämä vahingot koostuvat useimmiten matkakuluista (esim. ambulanssikuljetus), lääkkeistä, rikkoutuneista vaatteista sekä kivusta ja särystä. Uhri voi vaatia myös korvausta henkisestä kärsimyksestä tietyissä erityisissä olosuhteissa. Asianomistajan on yleensä vaikea esittää itse näitä vaatimuksia, ja silloin voi olla hyvä turvautua lainopilliseen avustajaan.

Useimmissa tapauksissa voidaan kotivakuutuksesta myöntää oikeusturvaa, ja silloin vakuutusyhtiö korvaa suurimman osan asianajajakuluista – yleensä 85%. Tietenkin kaikkia asianajajakuluja vaaditaan syytetyltä oikeudenkäynnissä, mutta asianomistaja vastaa kuitenkin itse oman avustajansa palkkion maksamisesta. Avustajakulut tai niin sanotut oikeudenkäyntikulut vaaditaan sitten tuomion mukaisesti tuomitulta.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinun tulee ilmoittaa asiasta poliisille mahdollisimman pian helpottaaksesi poliisin työtä. Ilmoitus voidaan tehdä poliisipartiolle, joka saapuu rikospaikalle tai poliisin verkkoasioinnissa tai henkilökohtaisesti käymällä poliisilaitoksella rikosilmoitusten vastaanoton aukioloaikoina. Ilmoitus voidaan tehdä mille tahansa poliisilaitokselle ja sen voi myös joku muu tehdä sinun puolestasi.

Jos löytyy tapahtuman todistaja, on hyvä ottaa ylös nimi- ja yhteystiedot. Jos olet fyysisesti loukkaantunut rikoksen yhteydessä, on syytä hakeutua lääkäriin mahdollisimman pian. Lääkärintodistusta voidaan tarvita oikeudenkäynnissä tai mikäli haet korvausta vakuutusyhtiöltä tai valtiolta.

AA-patsas (2)