FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Rättegång

När du delgivits en stämningsansökan uppmanas du att ge ditt svaromål. Speciellt om du bestrider stämningen är det orsak att kontakta ett juridiskt ombud för att framställa grunderna och bevisningen för bestridandet.

Det finska rättssystemet utgår från tanken att det är en medborgerlig skyldighet att vittna i ett brottmål om man har sådan information som kan ha inverkan på ärendet. Av denna orsak har myndigheterna rätt att kräva att man som vittne inställer sig till handläggningen. Om personen är rädd för att vittna i ärendet kan detta enligt prövning beaktas till exempel genom att vittnet får ett skyddat vittnesbås.

När man blir utsatt för ett brott har man alltid rätt till skadestånd för uppkomna sak- och personskador. Dessa skador består oftast av resekostnader (till exempel ambulanstransport), mediciner, förstörda kläder och ersättning för sveda och värk. Offret kan även yrka på ersättning för själsligt lidande under vissa specifika omständigheter. Målsäganden har i allmänhet svårt att själv föra fram dessa yrkanden, och då kan en advokat anlitas för att sköta detta.

I de flesta fall kan man beviljas rättsskydd via sin hemförsäkring och då ersätter försäkringsbolaget största delen av advokatkostnaderna – i normala fall 85 %. Givetvis yrkas alla advokatkostnader av den åtalade i rättegången, men det är målsäganden som anlitat advokaten som ändå ansvarar för betalningen till sitt eget ombud. Advokatkostnaderna, eller även kallat rättegångskostnaderna, drivs sedan in av den dömde i enlighet med domen.

Om du har utsatts för ett brott ska du anmäla saken till polisen så fort som möjligt för att underlätta polisens arbete. Anmälan kan göras till den polispatrull som kommer till brottsplatsen, personligen till en polisstation eller via polisens elektroniska nättjänst. Anmälan kan göras till vilken polisstation som helst och den kan också göras av någon annan för din del.

Om det finns vittnen till brottet är det bra att anteckna namn och kontaktinformation. Om du har blivit skadad i samband med brottet är det bäst att gå till en läkare så snart som möjligt. Ett läkarintyg kan behövas vid rättegången eller då du söker ersättning från försäkringsbolaget eller staten.

AA-patsas (2)