FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Konkurs

Företagssanering är en process där man försöker hjälpa ett företag som är i ekonomiska svårigheter. Avsikten är att rädda företaget från konkurs. Under processens gång undersöker man företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet – genom att försöka hitta olika lösningar för att förbättra verksamhetens lönsamhet och för att minska på skuldbördan med hjälp av ett betalningsprogram. Du kan läsa mer om ämnet här.

Om det finns möjlighet för företaget att kunna fortsätta sin verksamhet och klara av att ta sig ur de ekonomiska svårigheterna, kan man ansöka om företagssanering. Det finns både förutsättningar och hinder för att sanering ska beviljas och därför kan det vara bra att först se över situationen med en expert.

Om du har en fordran emot ett företag som gått i konkurs ska du anmäla din fordran till boförvaltaren för konkursboet. Det är viktigt att man så fort som man får vetskap om konkursen kontaktar boförvaltaren.

Du kan till exempel ringa tingsrätten på bolagets hemort för att utreda vem som är boförvaltare. Från boförvaltaren får du även uppgifter om en eventuell konkursövervakning.

AA-patsas (2)