FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Boende

Säljaren är alltid ansvarig för dolda fel (sådana fel som finns i byggnaden, men ingendera parten vet om). Efter köpet av fastighet kan köparen ännu i fem år framställa krav på grund av dolda fel. Köparen är ändå skyldig att reklamera för dolt fel i byggnaderna så snart som möjligt efter att ett fel har upptäckts. Dessutom måste givetvis köparen kunna visa att felen funnits i byggnaderna vid köptillfället. Detta görs oftast genom fuktgranskning och materialprover som visar hur länge byggnaderna har varit fuktskadade.

Det kan därför rekommenderas att säljarna tar en försäkring som täcker eventuella dolda fel.

Då hyresgästen säger upp hyresbostaden är uppsägningstiden en (1) månad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad, under vilken uppsägningen har skett, om man inte kommit överens om något annat. Ett avtalsvillkor som förlänger hyresgästens uppsägningstid är ogiltigt och därmed utan verkan. Hyra ska betalas ännu för uppsägningsmånaden.

Lägenheten ska när hyresförhållandet börjar och medan det pågår vara i ett sådant skick som hyresgästen med beaktande av lägenhetens ålder, nivån på områdets övriga lägenheter och övriga lokala förhållanden rimligtvis kan kräva, om inte något annat har avtalats om skicket. Utan uttryckligt avtal om hyresgästens ansvar för hyresbostads skick, ligger det ansvaret på hyresvärden.

Hyresgästen är ändå skyldig att vårda lägenheten omsorgsfullt och blir skyldig att ersätta hyresvärden för sådan skada som han eller hon genom misskötsel orsakar i lägenheten. Sedvanligt slitage som beror på att lägenheten används för det ändamål som man kommit överens om i hyresavtalet är däremot inte något som hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för. Sådant slitage är till exempel slitage på plastmatta eller hål som uppkommit i väggen då tavlor hängts upp.

AA-patsas (2)