FAQ

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

Övrigt

Jurist är beteckningen på en person som tagit magisterexamen i juridik (juris magister).

Vicehäradshövding är däremot den titel som hovrätten på ansökan beviljar en sökande som utfört auskultering vid domstol. Auskultering innebär att en person med magisterexamen i juridik arbetar som tingsnotarie under ett år vid någon av landets domstolar. Under året sköter notarien domaruppgifter och blir bekant med arbetet vid domstolen.

Advokat är en jurist som ansökt och blivit godkänd som medlem i advokatförbundet. För att bli medlem krävs en avlagd advokatexamen och minst fyra års arbetserfarenhet inom advokatbranschen. Titeln “advokat” är en skyddad titel som endast jurister som tillhör Finlands advokatförbund får använda sig av. Som advokat förväntas man följa regler om god advokatsed och är kontinuerligt granskad av förbundet. Därför ska man som klient också kunna förvänta sig och lita på att man får en kunnig och erfaren representant för sitt ärende om man väljer en advokat.

AA-patsas (2)