Perhe Näsman & Båsk

Perhe

Perheoikeus pyörii elämän suurten tapahtumien ympärillä – aihe koskettaa meitä kaikkia jossakin vaiheessa. Autamme sinua laatimaan tarvittavia asiakirjoja ja jos sinulla on muita perheasioihin liityviä kysymyksiä.

Avioliitto

Ennen kuin solmii avioliiton, on hyvä miettiä avio-oikeuden vaikutuksia ja mahdollista avioehdon tarvetta. Suositeltavaa on, että annat avioehdon laatimisen asiantuntijan hoidettavaksi, sillä avioehdolla on ratkaisevan tärkeä rooli aviopuolisoiden omaisuuden jakautumisessa avioerotilanteessa.

Avioero

Avioerotilanteessa esiin nousee usein kysymyksiä, varsinkin, kun kuviossa on mukana lapsia. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi lasten huoltajuutta ja elatusta tai omaisuuden jakamista.

Avoliitto

Avoliitossa asuvat eivät automaattisesti peri toisiaan ja mahdollisen eron sattuessa on hyvä tietää, mitä lakeja sovelletaan omaisuuden jaon ja lasten huoltajuuden suhteen.

Lasten huoltajuus

Mikäli vanhemmat sopivat yhdessä lasten huoltajuuden jakautumisesta, voidaan siitä tehdä sopimus, jonka katsotaan olevan lasten parhaaksi. Joskus vanhemmat eivät kuitenkaan saa sovittua asiaa yhdessä, ja tällöin sopimus täytyy tehdä sosiaaliviranomaisten avulla tai oikeudessa.

Testamentti

Testamentilla voit – tiettyjen rajojen sisällä – päättää, kuka perii omaisuutesi. Erityisesti avoliitossa olevien olisi tärkeää miettiä tätä, sillä he eivät automaattisesti peri toisiaan. Jotta testamentti olisi juridisesti pätevä, tulee muutamien muodollisten seikkojen täyttyä. Tämän vuoksi testamentti kannattaa aina tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa.

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirjan avulla pystyt valtuuttamaan jonkun toisen hoitamaan asioitasi sellaisessa tilanteessa, kun et esimerkiksi sairauden vuoksi pysty hoitamaan niitä itse.

Perunkirjoitus

Ennemmin tai myöhemmin tulemme kaikki siihen tilanteeseen, että joku läheinen nukkuu pois. Riippumatta perinnön määrästä, on perukirja tehtävä kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta.

Perinnönjako

Perinnönjako on se prosessi, jonka mukaan kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Mikäli syntyy epäselvyyksiä siitä, kuinka perintö jaetaan, voidaan asiaa selvittämään hakea pesänselvittäjä tai pesänjakaja.

objects Näsman & Båsk

Tarvitsetko apua testamentin, avioehdon tai edunvalvontavaltuutuksen kanssa? Onko sinulla muita perheoikeudellisia kysymyksiä?