Domarklubba Näsman & Båsk

Oikeudenkäynnit

Joskus elämässä tapahtuu asioita, jotka voidaan selvittää ainoastaan oikeudenkäynnin avulla.

Oikeudenkäynnit voi pääsääntöisesti jakaa kahteen eri tyyppiin; siviili- ja rikosprosesseihin. Niiden lisäksi on vielä hallintoasioiden oikeudenkäynnit – mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että viranomaisen päätöksestä on tehty valitus.

Mitä eroa on siviili- ja rikosprosessilla?

Suurin ero näiden prosessien välillä on osapuolten roolit. Siviiliprosessissa molemmat osapuolet ovat lähtökohtaisesti tasavertaisia, toisin kuin rikosprosessissa, jossa selvitetään, onko syytetty osapuoli syyllistynyt rikokseen – ja jos on, niin mikä tulee siinä tapauksessa olemaan rangaistus.

Tarvitsenko oikeudenkäyntiavustajaa?

Siviiliasioissa tulee usein eteen tilanteita, joissa asiantuntijan apu on tarpeen. Oikeudenkäynti seuraa tiettyjä tarkkoja sääntöjä ja siksi on aina hyvä, jos mukana on kokenut juristi. Myös rikosoikeudenkäynnissä osapuolet ovat useimmiten oikeudellisen avustajan tarpeessa. Rikosasioissa avustajan hankkiminen on järkevää jo esitutkintavaiheessa poliisin kuulusteluissa ja korvausvaatimusten laatimisessa.

Mitä oikeudenkäynti maksaa ja joudunko kustantamaan sen itse?

Oikeudenkäynti voi maksaa mitä tahansa muutamasta tuhannesta kymmeniin tuhansiin euroihin, ja joskus jopa enemmän. Useimmilla henkilöillä on oikeusturvavakuutus koti- tai autovakuutuksen kautta tai ammattiliiton jäsenenä. Oikeusturvavakuutus voi kattaa yleensä ison osan kustannuksista, mutta ei koskaan koko summaa. Jos oikeudenkäynnistä tulee ajankohtainen, on syytä arvioida tilanne ja riskit yhdessä juristimme kanssa.

Toimistollamme on vankka kokemus useista erilaisista oikeudenkäyntiä vaatineista tapauksista niin yksityishenkilöiden, yrityksien kuin julkisyhteisöjen toimeksiantojen parissa – ja taistelemme asiakkaidemme juttujen puolesta aina loppuun saakka.