Domarklubba Näsman & Båsk

Rättegång

Ibland händer det saker i en människas liv som endast kan lösas genom en rättegång.

I regel kan rättegångar delas upp i två olika typer; civilprocess och straffprocess. Utöver det finns det rättegångar i förvaltningsärenden – vilket i praktiken betyder att man överklagar ett beslut som fattats av en myndighet.  

Vad är skillnaden mellan en civil- och straffprocess?

I korthet är det parternas roller under rättegången som är den främsta skillnaden. I en civilprocess utgår man från att parterna i rättegången är jämlika, medan man i en straffprocess utreder om den misstänkta parten är skyldig till brott – och vad straffet i så fall ska bli. 

Behöver jag ett rättsbiträde?

I civilmål uppstår det ofta situationer där man behöver sakkunskap. En rättegång följer vissa specifika regler och därför är det alltid skäl att ha en kunnig jurist som har erfarenhet av rättegångsprocesser. Också i en brottmålsrättegång är parterna för det mesta i behov av ett juridiskt biträde. I brottmål är det i regel klokt att ha ett juridiskt biträde med redan i förundersökningsskedet på polisens förhör och vid upprättandet av ersättningskrav.

Vad kostar en rättegång och måste jag att stå för kostnaderna själv?

En rättegång kan kosta allt från någon tusenlapp till tiotusentals euro, och ibland till och med ännu mera. De flesta människor har en rättsskyddsförsäkring via sin hem- eller bilförsäkring eller som medlem i ett fackförbund. Rättsskyddsförsäkringen kan stå för en stor del av kostnaderna, men aldrig för hela beloppet. Om en rättegång blir aktuell är det därför skäl att göra en bedömning av läget och riskerna tillsammans med en av våra jurister.

Vår byrå har en gedigen erfarenhet av rättegångar inom ett flertal olika ärenden såväl för privatpersoner, företag som förvaltningsärenden – och vi kämpar alltid till slutet för våra klienters ärenden.