laptop

Arbetsliv

Många av oss spenderar närmare en tredjedel av dygnet på arbetsplatsen, i en eller annan form av arbetsförhållande. Vi byter också jobb betydligt oftare än tidigare. Oberoende om du är anställd eller egenföretagare så kan det uppstå juridiska frågor kring jobbet.

Arbetsförhållanden

Ett arbetsförhållanden regleras av det egna arbetsavtalet, lagen om arbetsavtal och oftast också av allmängiltiga kollektivavtal. Tidvis kan det uppstå situationer där det är svårt för parterna att veta vilka villkor som gäller och hur avtalen ska tolkas. För att få klarhet i situationen är det därför bra att rådfråga en jurist.

Uppsägningar

Ett arbetsavtal kan upphöra av sig själv (ett tidsbundet avtal), genom uppsägning eller genom hävning. Om du upplever att du blivit uppsagd på felaktiga grunder kan det vara smart att kolla upp situationen med en expert innan du tar diskussionen med din arbetsgivare. Detta för att säkerställa vad lagen säger och vilka rättigheter du har som arbetstagare.

Företagare

Under årens lopp har vi märkt att det för flera företagare är oklart hur deras företag påverkas av deras privatliv. Vad händer till exempel med företaget vid en eventuell skilsmässa? Vilken bolagsform är vettigast med tanke på familjesituationen?

För att reda ut de här sakerna kan det vara bra med en ordentlig genomgång för att säkerställa att du som företagare har ett helikopterperspektiv på din egen situation. Därför har vi tagit fram en tjänst – företagarbesiktning – som du kan läsa mer om nedan.