FAQ

FAQ

FAQ

Yrityssaneeraus on prosessi, jossa yritetään auttaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa yritystä. Tarkoituksena on pelastaa yritys konkurssilta. Prosessissa tutkitaan yrityksen mahdollisuudet jatkaa toimintaansa – etsimällä eri keinoja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja keventämällä velkataakkaa maksuohjelman avulla. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

Juristi on nimike henkilölle, jolla on maisterin tutkinto oikeustieteissä (oikeustieteiden maisteri).

Varatuomari on arvonimi, jonka hovioikeus hakemuksesta myöntää hakijalle, joka on suorittanut tuomioistuinharjoittelun. Auskultointi tarkoittaa, että henkilö, jolla on maisterin tutkinto oikeustieteissä, työskentelee vuoden ajan notaarina jossakin maamme tuomioistuimista. Tämän yhden vuoden aikana hoitaa notaari tuomarin tehtäviä ja tutustuu oikeuslaitostyöskentelyyn.

Asianajaja on kokenut lakimies, joka on erikoistunut hoitamaan asiakkaidensa asioita. Asianajajan nimike on suojattu, ja sitä saa ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon kuuluva juristi käyttää. Jotta tulee hyväksytyksi Asianajajaliiton jäseneksi, tulee hakijalla olla suoritettuna asianajajatutkinto hyväksytysti sekä vähintään neljän vuoden työkokemus asianajoalalta. Asianajajan tulee noudattaa hyvästä asianajajatavasta annettuja tapaohjeita. Asianajajat ovat myös Asianajajaliiton valvontalautakunnan valvonnan alaisia ja asianajotoimistoja tarkastetaan säännöllisesti liiton toimesta. Siksi myös asiakkaana voit odottaa saavasi osaavan ja kokeneen avustajan hoitamaan asiaasi, kun valitset asianajotoimiston.

Saneerausmenettelyä voidaan hakea, mikäli yrityksellä on vielä mahdollisuus jatkaa toimintaansa ja selvitä taloudellisista vaikeuksistaan saneerausmenettelyn avulla. Saneerausmenettelyn myöntämiselle on olemassa tiettyjä edellytyksiä ja myös tiettyjä esteitä.

Mikäli yritys, jolta sinulla on saatavia on asetettu konkurssiin, tulee saatava ilmoittaa konkurssipesään nimetylle pesänhoitajalle. On tärkeää, että pesänhoitaja saa tietää saatavastasi mahdollisimman pian yrityksen konkurssiin asettamisen jälkeen.

Pesänhoitajan tiedot saat esimerkiksi soittamalla konkurssiin asetetun yrityksen kotipaikan käräjäoikeuteen. Pesänhoitajalta saat myös tiedot mahdollisesta konkurssivalvonnasta.

Kun olet saanut tiedoksi haastehakemuksen, kehotetaan sinua vastaajana antamaan siihen vastine. Erityisesti silloin, jos haluat kiistää haastehakemuksen, on syytä ottaa yhteyttä oikeudelliseen asiamieheen, jotta hän voi laatia kiistämisen perusteet ja ilmoittaa todisteet.

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä todistaminen rikosasiassa on kansalaisvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä, jos henkilöllä on sellaista tietoa, joka voi vaikuttaa asiaan. Siitä syystä viranomaisilla on oikeus vaatia, että todistaja saapuu paikalle asian käsittelyyn. Jos henkilö pelkää todistaa oikeudessa, voidaan harkinnan mukaan järjestää todistajan kuuleminen siten, ettei syytetty näe todistajaa.

Jos joudut rikoksen uhriksi, sinulla on aina oikeus vahingonkorvaukseen syntyneistä esine- ja henkilövahingoista. Nämä vahingot koostuvat useimmiten matkakuluista (esim. ambulanssikuljetus), lääkkeistä, rikkoutuneista vaatteista sekä kivusta ja särystä. Uhri voi vaatia myös korvausta henkisestä kärsimyksestä tietyissä erityisissä olosuhteissa. Asianomistajan on yleensä vaikea esittää itse näitä vaatimuksia, ja silloin voi olla hyvä turvautua lainopilliseen avustajaan.

Useimmissa tapauksissa voidaan kotivakuutuksesta myöntää oikeusturvaa, ja silloin vakuutusyhtiö korvaa suurimman osan asianajajakuluista – yleensä 85%. Tietenkin kaikkia asianajajakuluja vaaditaan syytetyltä oikeudenkäynnissä, mutta asianomistaja vastaa kuitenkin itse oman avustajansa palkkion maksamisesta. Avustajakulut tai niin sanotut oikeudenkäyntikulut vaaditaan sitten tuomion mukaisesti tuomitulta.

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinun tulee ilmoittaa asiasta poliisille mahdollisimman pian helpottaaksesi poliisin työtä. Ilmoitus voidaan tehdä poliisipartiolle, joka saapuu rikospaikalle tai poliisin verkkoasioinnissa tai henkilökohtaisesti käymällä poliisilaitoksella rikosilmoitusten vastaanoton aukioloaikoina. Ilmoitus voidaan tehdä mille tahansa poliisilaitokselle ja sen voi myös joku muu tehdä sinun puolestasi.

Jos löytyy tapahtuman todistaja, on hyvä ottaa ylös nimi- ja yhteystiedot. Jos olet fyysisesti loukkaantunut rikoksen yhteydessä, on syytä hakeutua lääkäriin mahdollisimman pian. Lääkärintodistusta voidaan tarvita oikeudenkäynnissä tai mikäli haet korvausta vakuutusyhtiöltä tai valtiolta.

Jos kuolinpesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuinka omaisuus jaetaan, voidaan vainajan kotipaikan käräjäoikeudelta hakea pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään. Voit lukea lisää aiheesta täältä.

AA-patsas (2)